fredag 22 juni 2012

Nyhemstankar

Dags att dela med av några intryck för Nyhemskonferensen som är Pingströrelsens årliga sommarkonferens. Först  vill jag hylla alla duktiga, ambitiösa barnledare som har gjort konferensen till en sådan höjdarupplevelse för mina barn. Barnmöten som fångar uppmärksamheten och har innehåll.

Ett par funderingar dröjer sig kvar efter att far (Peter) och son (Joel) Halldorf hållit bibelstudie respektive seminarie. Båda har varit mycket väl värda att lyssna på och de har undervisat med djup och inspiration, men jag tycker ändå att det är mest intressant att dröja mig kvar vid de grubblerier som stannat hos mig efter att jag lyssnat på dem.

Peter tog upp "korsmotivet" i profetens kallelse och gjorde en rak parallell till pastorns kallelse. Med korsmotivet menas att profeten / pastorn måste sätta sina personliga önskemål & behov åt sidan för att vara fri att tjäna Gud. Världsliga frågor som tjänsteavtal och löneförhandling kommer helt i bakgrunden inför detta.

Jag menar att detta korsmotiv  finns i varje kristens kallelse och att utmåla pastorn som speciellt bärare av detta motiv medför problem. För det första riskerar vi att dela upp de troende i de som har kallelse och de som inte har det. Vi ser idag exempelvis hur vanliga troende får fly från norra Mali när islamister tagit makten.

För det andra undrar jag om vår förståelse av korsmotivet blivit förvridet. Här faller ingen skugga över Peter, men tillämpningen riskerar att bli pastorer som bränner ut sig i en sned förståelse av att lidandet "tillhör tjänsten". Detta lidande handlar sällan om att vara förföljd av världen utan snarare på en förväntan att kunna betjäna sina kristna syskon utan att få tillräckliga resurser för uppdraget.

Tråden kring lidande går vidare är Joel talar om predikanten Emil Gustavsson och hans förståelse av lidandet som vägen till helgelse. Emil Gustavsson dog relativt ung efter att ha varit märkt av sjukdom under många år. Joel nyanserar insiktsfullt Gustavssons undervisning och menar att Gustavsson likt många predikanter har en tendens att göra sitt eget exempel till en mall för andra. Det finns exempel på helgelse utan lidande och lindande som är direkt nedbrytande för det andliga livet.

Vi skall inte underskatta utmaningen och smärtan i "korsmotivet", det återkommer för den troende många tillfällen då man på med smärta lägger ner sina egna önskemål för att ta emot Guds vilja. Men vi får inte dröja kvar vid en bild av ju mer smärta - desto heligare liv och att de som måste lida mest är pastorerna.

Vi behöver predikanter som visar ett liv som är möjligt att leva. 

Tidningen Dagen skriver om detta.

måndag 18 juni 2012

Första inlägget på Mattias plank

Så har jag skapat en blogg igen. När jag vårens febriga aktivitet börjat klinga av så kände jag ett behov att ett plank där jag kan skriva mina tankar om tillvaron. Om det utvecklas väl så blir detta plank inte en mur utan en mötesplats mellan mig och er som läsare.

Jag hoppas att jag kommer kunna ge några tankar att grunna på.

Har känslan av att det mesta som jag skriver kommer ha någon anknytning till min kristna tro.