onsdag 20 mars 2013

Refuserad insändare

Under de senaste veckorna har inte mindre än 5 religionskritiska insändare publicerats, men bara en till trons försvar.

Efter nummer 1 & 2 i ordningen beslutade jag mig för att ge ett svar. Det svaret tog Sydsvenskan in. Jag fick då två repliker med kritik mot vad jag skrev, bland annat av Sven Tollin som jag riktade min första insändare till. För att svara på den kritik jag fått skrev jag ännu en insändare - den väljer dock inte Sydsvenskan att publicera. I stället väljer de att publicera ännu en religionskritisk insändare.

Jag drar slutsatsen att Sydsvenskan tycker att förhållandet 5:1 är lämpligt i samtalet mellan religionskritiker och troende och att man på insändarsidan kan få både frågor och anklagelser utan att ges tillfälle att svara.

Jag väljer att publicera min refuserade insändare nedan.Svar till Åsa Skillius 9/3

Min tro är att den Gud som vi möter i Jesus också inspirerat till och vakat över hur Bibeln växt fram och kommit till oss så att vi kan möta hans vilja och person i Bibeln. Det grundar jag inte bara på egen erfarenhet utan också fleråriga akademiska studier i frågan. Vi behöver fortfarande ”tänka själva” och tolka texten. Jag tror att Gud vill hjälpa alla som ärligt söker honom att förstå Bibelns budskap.

När jag säger att ateister ligger bakom 1900-talets värsta konflikter syftar jag bland annat på Hitler, Stalin, Mao och Pol Pot. Med det vill jag illustera att sekulariseringens tidevarv från 1800-talet och framåt också har varit den blodigaste epoken i mänsklighetens historia och att man inte kan förebrå religion i allmänhet för att ligga bakom människans våldsamhet. Människans destruktivitet kan ta sig uttryck i allehanda ideologier och religioner. Skulle all religion plötsligt upphöra skulle människan fortfarande hitta på orsaker att slå ihjäl varandra.

Där finns dock ett samband mellan religion och våld. När Jesus deklarerade sitt kärleksbudskap möttes han av människans grymhet. Frivilligt blev han ett offer för att stifta fred människor emellan och mellan människa och Gud. Konflikten mellan kärlekens evangelium och en våldsam värld fortgår. Inte under någon tid har så många av hans efterföljare fått betala med sitt liv för sin tro som vår.

Mattias Eveborn
Bibellärare

söndag 10 mars 2013


Följande inlägg publicerades i Sydsvenskan som en insändare. Jag bemötte då Sven Tollins tidigare insändare.

Sven Tollin(Ordet 28/2) förespråkar att man bör redigera religiösa urkunder för att passa vår tid för att följa med den utveckling som skett i vårt samhälle och för att religionen gett upphov till våldsamma konflikter.

Jag vänder mig först mot hopbuntandet av allt som kallas ”religion”. Det finna bra och dålig religion precis som bra och dålig politik. När det gäller religionen som upphov till våldsamma konflikter håller jag med om vad freds och konfliktforskaren Wilhelm Agrell skriver i boken ”Morgondagens krig”: att religiösa argument visserligen ofta använts som förevändning i konflikter men att de verkliga orsakerna är politiska. Den som tror att 30-åriga kriget handlar om avlatsbrev eller synen på jungfru Maria är okunnig. Ser man på 1900-talet kan vi konstatera att det är ateister som står bakom de största och värsta konflikterna.

Den kristne kan inte redigera Bibeln för att den beskriver hur Gud själv kommit människan till mötes genom om Jesus. Inga vetenskapliga framsteg kommer bygga någon stege till himmelen. Vår tro är att det endast är genom Jesus som vi kan möta människans yttersta behov: att återknyta gemenskapen med vår livgivande Skapare. Jesus lärde oss att älska våra fiender. Det är bristande trohet mot Bibeln som är problemet, inte tvärtom.

Mattias Eveborn
Bibellärare