måndag 10 september 2012

Ny-ateismens problem och det sekulära samhället!

I fredags lyssnade jag till Richard Dawkins som blev intervjuad i Skavlan på SVT. Richard Dawkins är professor i biologi och en utav ateismens mest högljudda företrädare. Han avvisade tron på Gud mot bakgrund av att man endast bör sätta sin tilltro till sådant som går att  bevisa med vetenskapliga medel.

Jag skall inte nu ta upp själva frågan hur vida man kan bevisa Guds existens eller ej, jag vill bara påvisa att om man följer Dawkins tankegång så får det konsekvenser som för de flesta människor ter sig orimliga. Ta till exempel tron på den fria viljan. Den kommer aldrig hittas i några vetenskapliga provrör. Vetenskaplig bevisföring bygger nämligen på orsakssamband (kausalitet) och en fri vilja måste på något sätt vara just fri från dessa orsakssamband. Ändå tycks nästan alla människor på jorden tro på den fria viljan. Åtminstone bete de sig som om de gjorde det och blir tex arg om någon medvetet trampar dem på tårna.

Något annat som inte heller ryms i några vetenskapliga provrör är människovärdet. Försök att värdera människor med vetenskapliga kriterier har gjorts under 1900-talet på många olyckliga vis. Mest tragiskt var nazisternas tro att "arierna" mot bakgrund av darwinismen var mest utvecklade av människans "raser".

Faktum är att vetenskapen själv knappt får plats i sina egen bevisföring. All vetenskap vilar nämligen på grundantaganden (axiomer/postulat) som man i sig inte kan eller försöker bevisa.

All världsåskådning rymmer en dimension av "tro". Det finns ingen objektiv utkikspost som man kan titta på världen runt om kring. När Dawiknins väljer att se på världen genom sitt "vetenskapliga" nyckelhål missar han väldigt, väldigt mycket.

När vi nu konstaterat att det inte finns någon objektiv grund att utgå ifrån blir det också svårt att konsekvent argumentera för att samhället måste vara "sekulärt" in i minsta detalj. Diskussionen om "konfessionella" skolor är ett exempel på detta. Faktum är att alla skolor är och bör vara konfessionella, då man till exempel undervisar om något så "oventenskapligt" som alla människors lika värde.