onsdag 20 mars 2013

Refuserad insändare

Under de senaste veckorna har inte mindre än 5 religionskritiska insändare publicerats, men bara en till trons försvar.

Efter nummer 1 & 2 i ordningen beslutade jag mig för att ge ett svar. Det svaret tog Sydsvenskan in. Jag fick då två repliker med kritik mot vad jag skrev, bland annat av Sven Tollin som jag riktade min första insändare till. För att svara på den kritik jag fått skrev jag ännu en insändare - den väljer dock inte Sydsvenskan att publicera. I stället väljer de att publicera ännu en religionskritisk insändare.

Jag drar slutsatsen att Sydsvenskan tycker att förhållandet 5:1 är lämpligt i samtalet mellan religionskritiker och troende och att man på insändarsidan kan få både frågor och anklagelser utan att ges tillfälle att svara.

Jag väljer att publicera min refuserade insändare nedan.Svar till Åsa Skillius 9/3

Min tro är att den Gud som vi möter i Jesus också inspirerat till och vakat över hur Bibeln växt fram och kommit till oss så att vi kan möta hans vilja och person i Bibeln. Det grundar jag inte bara på egen erfarenhet utan också fleråriga akademiska studier i frågan. Vi behöver fortfarande ”tänka själva” och tolka texten. Jag tror att Gud vill hjälpa alla som ärligt söker honom att förstå Bibelns budskap.

När jag säger att ateister ligger bakom 1900-talets värsta konflikter syftar jag bland annat på Hitler, Stalin, Mao och Pol Pot. Med det vill jag illustera att sekulariseringens tidevarv från 1800-talet och framåt också har varit den blodigaste epoken i mänsklighetens historia och att man inte kan förebrå religion i allmänhet för att ligga bakom människans våldsamhet. Människans destruktivitet kan ta sig uttryck i allehanda ideologier och religioner. Skulle all religion plötsligt upphöra skulle människan fortfarande hitta på orsaker att slå ihjäl varandra.

Där finns dock ett samband mellan religion och våld. När Jesus deklarerade sitt kärleksbudskap möttes han av människans grymhet. Frivilligt blev han ett offer för att stifta fred människor emellan och mellan människa och Gud. Konflikten mellan kärlekens evangelium och en våldsam värld fortgår. Inte under någon tid har så många av hans efterföljare fått betala med sitt liv för sin tro som vår.

Mattias Eveborn
Bibellärare

2 kommentarer:

  1. Hitler var katolik, och i många av hans tal nämnde han gud och bibeln.

    SvaraRadera
  2. Johan... Hitler var troligen som de flesta Österrikare vid hans tid döpt och konfirmerad som barn - Det gör honom knappast till kristen i reell mening.

    Juden Jesus stod aldrig högt i kurs hos Hitler. I "Mein Kampf" refererar han till gudar i plural och "Valhall" - allt förmodligen endast retorik på samma sätt som referenser till Bibeln i andra sammanhang.

    Nazismens ideologi har inget med kristendom att göra som ur nazistiskt perspektiv får betraktas som "slavmoral".

    SvaraRadera